Het aanbod bedrijfspanden en kavels van BrIM Breda

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 75 48 54
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 hacm.de.graaf@breda.nlHet aanbod bedrijfspanden en kavels van BrIM Breda

  • Home
  • Bedrijfspanden en kavels

Herstructureringsprojecten zorgen voor 54 hectare nieuwe uitgeefbare ruimte

De komende jaren zal er in Breda een aantal herstructureringsprojecten uitgevoerd worden.  Deze trajecten leveren eveneens nieuw uitgeefbare ruimte op; in totaal zo'n 54 hectare netto. De ruimtewinst die ontstaat door herstructurering vormt zo een belangrijke aanvulling op het aanbod uitgeefbaar terrein in Breda voor de komende jaren. Een goed voorbeeld hiervan is Markpark I aan de Hekven.

De terreinen met het grootste potentieel worden het eerste aangepakt, en deze zijn: Hazeldonk, Greenery en Emer/Krogten/Hintelaken.

Samenhangend en vraaggericht beleid rond bedrijventerreinen

Breda zet in op een samenhangend en vraaggericht bedrijventerreinenbeleid om haar ambities en doelstellingen te realiseren. Uitgangspunt voor een samenhangend bedrijventerreinenbeleid is dat de gemeente Breda enerzijds vraaggericht opereert en anderzijds de samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijvenlocaties goed bewaakt (Sociaal Economische Raad-ladder en zorgvuldig ruimtegebruik).

Samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijvenlocaties bewaken

Leidraad is dat, naast de ontwikkeling aan nieuwe  terreinen, de positie van de bestaande terreinen zoveel mogelijk blijft behouden. Met de komst van nieuwe terreinen bestaat het risico van een snelle leegloop en wellicht verwaarlozing van bestaande terreinen.

Bovendien moet de bestaande voorraad een hele belangrijke rol vervullen in het accommoderen van de vraag in Breda; gezien de krappe vraag/aanbodsituatie. Het is zaak hierop voorbereid te zijn en hiernaar te handelen.

Het grootste huidige aanbod zit in de particuliere locaties Greenery en Digit Parc Breda. Voor het overige zijn er vooral versnipperde locaties beschikbaar.

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.