Rithmeesterpark - Beleid - Bedrijfspanden en kavels - BrIM Breda

Bedrijfspanden en kavels

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlRithmeesterpark

Zo'n 14 hectare hoogwaardig duurzaam bedrijventerrein, strak gelegen langs de A16 die onder meer de mainports Rotterdam en Antwerpen verbindt, verandert de komende jaren in een broedplaats voor logistieke innovaties. Een campus waar 'tout logistiek Nederland' elkaar ontmoet en waar ook tal van Europese en intercontinentale ontmoetingen zullen plaatsvinden.

Wetenschap, kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, training en dienstverlening gaan er hand in hand en hebben een positieve spin-off voor de Nederlandse logistieke sector. Verladers en logistieke dienstverleners varen er wel bij en weten hun bijdrage aan het Nederlands Bruto Nationaal Product aanzienlijk uit te breiden. Alle inspanningen zijn er op gericht Nederland in 2020 Europees marktleider te maken als het gaat om de regie op transnationale goederenstromen.

Het Technologisch Topinstituut voor de logistieke sector draagt inmiddels de naam Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics. De Dinalog Campus is minstens zo'n belangrijke succesfactor voor het waarmaken van de Nederlandse ambitie. Vooruitlopend op ontwikkeling en bouw van de Campus is het instituut in een nieuw pand tegenover de campuslocatie gevestigd. Potentiële vestigers op de Dinalog Campus kunnen ook van deze tijdelijke vestiging gebruik maken.

De Dinalog Campus wordt gerealiseerd volgens het 'triple i' concept: inspiratie, interactie en innovatie! Zo ontstaat een modern ecosysteem waar zoveel mogelijk voorzieningen worden gedeeld. Ontmoetingen en interactie gaan vanzelfsprekend samen met individuele kernactiviteiten.  Voor optimale synergie wordt een breed scala aan activiteiten door, voor en met campusgebruikers en de gehele logistieke sector georganiseerd. Dinalog Campus biedt thuisvesting aan 'control towers' en planningafdelingen van Europese verladers, aan datacentra, nieuwe innovatieve bedrijven, start-ups, research & development-afdelingen en onderwijspartners.

De volgende voorzieningen horen thuis in de formule:
* Dinalog Incubator
* Dinalog Laboratories
* Dinalog Experience
* Dinalog Food Court, Library, Auditorium en Central Meeting Place

Dat is precies waar het om draait op Dinalog Campus: ervoor zorgen dat nieuwe wetenschappelijke inzichten in de praktijk worden getest en geoperationaliseerd om vervolgens de nieuwe kennis en kunde breed te implementeren. Vandaar dat een open innovatieproces aan de basis ligt van de campusontwikkeling. Eind 2010 is het masterplan gereed. Daarin wordt aangegeven hoe de open, inspirerende, creatieve sfeer gestalte zal krijgen. Het aantal voorzieningen, met nadruk op ontmoeting en interactie, wordt afgestemd met de markt. Toekomstige gebruikers hebben grote inbreng in de plannen.

Dinalog, het instituut, wordt als het ware de motor van een internationale, dynamische, vernieuwende logistieke beweging. Het instituut dingt naar een onbetwiste positie in de Europese top. Onderwijspartners en bedrijfsleven zitten op de campus 'dicht bij het vuur'en profiteren onmiddellijk van deze gunstige positie.

Het logistieke innovatieprogramma kent een drie sporenbeleid. Ook voor de ontwikkeling van de campus zijn deze thema's richtinggevend:
- cross chain control centers
- multi-company service logistics
- mainports in control

Het zijn in grote lijnen de belangrijkste ontwikkelingen in de sector en veel deelontwikkelingen passen binnen deze context. Inmiddels zijn de eerste wetenschappelijke projectvoorstellen ingediend bij Dinalog (instituut) en zullen onderzoeken naar verwachting nog dit jaar starten.

Kortom, Dinalog verbindt wereldwijde wetenschappelijke kennis met onderwijs en praktijk in de totale sector. Fysiek in Breda, in gedachte overal.

Voor informatie over Dinalog Campus, zie www.dinalog.nl/campus.

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.