Breda rolt met NV BrIM de loper uit voor ondernemers - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlBreda rolt met NV BrIM de loper uit voor ondernemers

  • Home
  • Nieuws
  • Breda rolt met NV BrIM de loper uit voor ondernemers
Breda rolt met NV BrIM de loper uit voor ondernemers

In Breda noemen we het de ‘red carpet’ benadering en daarmee bedoelen we ons voortdurende streven om dienstverlening aan ondernemers te optimaliseren. Juist in deze tijd waarin de economie verder onder druk komt te staan is een goed vestigingsklimaat van vitaal belang om in je stad welvaart en welzijn op peil te houden. Ondernemers zijn en blijven van harte welkom om hun bedrijf in Breda te vestigen, hun bestaande bedrijf te laten doorgroeien, veranderingen tot stand te brengen.

Ongeacht hun specifieke vraag staat Breda hen graag terzijde. Al zo’n jaar of 50 heeft de stad daarvoor een speciale acquisitie organisatie: de N.V. BrIM Breda. In die halve eeuw heeft de BrIM een sterke reputatie opgebouwd als ‘regisseur voor bedrijven met een huisvestingsvraag in Breda. Daardoor heeft de N.V. BrIM Breda de laatste jaren grote bedrijven binnen gehaald waaronder Biomet, Medinova en Forever 21. Om de resterende bouwkavels onder de aandacht te brengen heeft de BrIM mooie verkoopborden geplaatst in Breda.” Aldus Cees Meeuwis, President Commissaris BrIm Breda.De BrIM is nauw verbonden aan de Gemeente Breda, die grootste aandeelhouder is en waarvan de wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid tevens President Commissaris van de BrIM is.

Vestigingsklimaat en netwerken
“Breda heeft ondernemers enorm veel te bieden. Dat begint vanzelfsprekend bij de gunstige ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en de goede bereikbaarheid via spoor, weg en water. Bovendien liggen er vier luchthavens in de directe omgeving, die allemaal binnen een uur bereikbaar zijn. Kortom, vanuit Breda bedien je binnen 24 uur een markt van een paar honderd miljoen consumenten. Door die ligging kiezen steeds meer bedrijven in de Benelux voor vestiging van hun verkoop-, service en distributiefuncties in Breda. Daar komt bij, dat werkgevers hier prima personeel kunnen vinden. De Bredase beroepsbevolking is bovengemiddeld hoog opgeleid. Je ziet steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij onderwijs, ondernemers en overheid de handen ineen slaan. Ook in het tot stand brengen van die contacten speelt de BrIM een rol. Het is de kunst om de acquisitieactiviteiten te combineren met netwerken. Het schakelen tussen partijen, die gezamenlijk meer kunnen bereiken dan ieder voor zich, is met nadruk onderdeel van de bedrijfsplannen van de BrIM.”

Trends en kansen
De netwerkactiviteiten van de BrIM leveren een goed inzicht in de markt voor bedrijfsmatig onroerend goed op. Trends worden gesignaleerd en geanalyseerd. Samen met de regionale acquisitiepartner, Rewin, en de Brabantse Ontwikkelings-maatschappij BOM ziet en benut de BrIM de kansen in een zo vroeg mogelijk stadium. En vanzelfsprekend ook samen met de in stad en regio aanwezige vastgoedprofessionals en adviesbureaus. Door potentiële vestigingskandidaten professioneel – en dus op z’n BrIM’s te begeleiden, slaagt Breda erin nieuwe bedrijven aan de stad te binden. Ook het blijven behartigen van belangen van gevestigde bedrijven is een gezamenlijke inspanning van de BrIM, de gemeente en de partners. Kansen voor het bedrijfsleven zijn kansen voor werkgelegenheid. Vanuit die optiek is het promoten van Breda als vestigingsplaats een kerntaak van de BrIM.

Marketing en banen
Marketing en promotie worden belangrijker, want de concurrentie neemt toe. Ook in Breda. De stad heeft veel te bieden, maar vertaalt zich nu eenmaal niet meteen in resultaat. Cees Meeuwis: “Je kunt het je in deze tijden echt niet permitteren om rustig af te wachten. Van de overheid mag het bedrijfsleven een proactieve rol verwachten. Wij moeten ons actief inspannen om meer bedrijvigheid naar de stad te trekken. Dat is goed voor de al gevestigde ondernemers, want die krijgen er klanten en relaties bij, en goed voor de inwoners. Het is voor de stad van vitaal belang om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. En ook dan gaat het om perspectief; kan iemand door scholing wel aansluiting op de arbeidsmarkt vinden. Om dat perspectief te kunnen vinden, moet je weten wat er bij het bedrijfsleven speelt. Kortom, netwerken en contacten worden steeds belangrijker. Dat Breda een netwerkstad ‘pur sang’ is wordt algemeen beschouwd als een grote plus. Die kwaliteit moeten we uitdragen.”

Ruimte voor ondernemen
Letterlijk en figuurlijk biedt Breda ruimte aan ondernemers. Innovaties en creativiteit worden gestimuleerd via projecten als Dinalog en de Triple O Campus. Ondernemerschap wordt bevorderd door te werken met de businesscoach, door kleinschalig ondernemerschap en wijkeconomie te faciliteren. De fysieke ruimte is zowel in de bestaande stad en op bestaande bedrijventerreinen aanwezig als ook in nieuwe ontwikkelingen. Daarbij neemt Via Breda, de ontwikkelingslocatie rondom het spoor en het nieuwe OV-terminal complex een sleutelpositie in. De plannen om hier een World Trade Center te realiseren krijgen steeds meer vorm. Het internationale karakter van Breda uit zich ook in de internationale school, die sinds dit schooljaar volop in bedrijf is. Multinationals en hun personeel voelen zich met recht thuis in Breda.

Welkom in Breda geldt in het bijzonder voor ondernemers!

Geplaatst op 29-02-2012

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.