Breda zet contouren uit voor fysieke ontwikkeling Dinalog Campus - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlBreda zet contouren uit voor fysieke ontwikkeling Dinalog Campus

  • Home
  • Nieuws
  • Breda zet contouren uit voor fysieke ontwikkeling Dinalog Campus

‘Koppel ambitie aan realiteitszin.’ Voor deze uitdagende opgave kwam Breda te staan  met de vestiging van het Nederlands Topinstituut voor Logistiek, Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) en de opdracht samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven de bijbehorende open innovatiecampus te ontwikkelen. De eerste modelverkenning voor de campus wijst erop, dat de stad hierin –wat de stedenbouwkundige principes betreft- is geslaagd. Bovendien voegde Breda een ambitie toe aan het programma van eisen: ook uit oogpunt van duurzaamheid moet Dinalog Campus Breda een Nederlands paradepaardje worden.

De open innovatiecampus voor logistiek, onderdeel van het nationale innovatieprogramma voor logistiek en supply chains management ‘Dinalog’,  wordt ontwikkeld op het 13 hectare grote Rithmeesterpark, aan de westkant van Breda, strak langs de A16 en het tracée van de HSL-shuttle.
Met het opstellen van ‘ruimtelijke principes’ en een ‘modelverkenning’ heeft de gemeente Breda het voorwerk verricht om in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor de locatie ‘Rithmeesterpark’ te kunnen vaststellen en begin 2012 te starten met de bouwactiviteiten.

Vloeren & velden
Opvallend in het concept is de indeling van het terrein in vloeren en velden. Een combinatie van stedelijk aandoende, relatief dichte bebouwing, en open, groen ingerichte, verbindingszones. Tussen de gebouwen zal een veelal verharde openbare ruimte worden aangelegd, met straatjes en pleintjes, ingericht voor langzaam verkeer en serviceverleners. Bomen in boomroosters, plantenbakken en straatmeubilair zijn hier aanwezig. Tussen de stedelijke vloeren in liggen ontspannen landschappelijke velden, gebundeld in driehoekige ruimtes. Deze ruimtes zijn veelal gevrijwaard van verharding en meubilair en kunnen elk een eigen kwaliteit krijgen. De ruimte rondom de Bijloop zal een duidelijke ecologische signatuur hebben, terwijl een ruimte aan de Princenhagelaan een veel opener karakter krijgt, zodat Dinalog Campus goed zichtbaar is vanaf de hoofdweg.

Open, transparant, gezamenlijk en inspirerend
De gebouwen zelf zullen een open, transparante uitstraling hebben, zodat contact tussen binnen en buiten vanzelfsprekend is. Een inspirerende, open omgeving, die inspireert en uitnodigt om elkaar te ontmoeten.  Vandaar ook dat op voorhand is vastgesteld dat op het terrein voor alle ‘bewoners’ gemeenschappelijke voorzieningen komen, binnen een maximale loopafstand van 400 meter van alle gebouwen. Parkeren wordt voor elk gebouw mogelijk binnen 250 meter afstand, maar dit  betekent niet, dat gebouwen eigen parkeergarages krijgen. De open en natuurlijke beleving van het gebied staat voorop; autoluw is daarom het devies. Parkeren aan de randen; de stedelijke vloeren afgewisseld met de velden; en centraal gelegen een totaalaanbod van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals restaurants, congres-, demonstratie- en trainingsfaciliteiten, bibliotheek en kinderopvang.
De voorgestelde verdeling van de vloeren en velden over het gebied, in een patroon met een veelvoud aan driehoeken, maakt dat de hoge gronddruk -als gevolg van het programma dat verspreidt over veel gebouwen wordt gerealiseerd- ervaren wordt als een gebiedseigen kwaliteit. Op Dinalog Campus verrijzen relatief kleine kantooreenheden, overwegend in vier bouwlagen.

Motto
‘Let’s get inspired by Dinalog’ is het motto waarmee de Dinalog merkfamilie internationaal wordt vermarkt. Voor de campus luidt de marktbelofte: Dinalog Campus wordt voor ‘tout’ logistiek Nederland ‘place to be’ als het gaat om ontwikkeling en toepassing van logistieke innovaties en supply chain managementconcepten. Het is de fysieke locatie waar kennisontwikkeling, onderzoek onderwijs en praktijk samenkomen; waar nieuwe inzichten met elkaar worden gedeeld en waar vanuit de vele netwerkactiviteiten steeds meer innovaties en spin-offs ontstaan. Een broedplaats voor vernieuwing, een vruchtbare bodem voor economisch succes, zo zal de gehele branche Dinalog Campus gaan ervaren.

De stedenbouwkundige uitgangspunten, die het college van Burgemeester en Wethouders van de  gemeente Breda heeft vastgesteld,  vormen een belangrijke succesvoorwaarde om deze belofte waar te maken.

Breda, 11 januari 2011

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SSC Communicatie, telefoon (076 5293015)

Geplaatst op 13-01-2011

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.