Bredase kantorenmarkt toont veerkracht - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlBredase kantorenmarkt toont veerkracht

  • Home
  • Nieuws
  • Bredase kantorenmarkt toont veerkracht
Bredase kantorenmarkt toont veerkracht

Breda toont over 2011 opvallend positief resultaat, ondanks economische crisis en het nadelig effect hiervan op de vastgoedbranche. De opname van kantoorruimte bedroeg vorig jaar 46.000 m². De voorgaande jaren was dit gemiddeld zo’n 30.000 m². De gunstige geografische ligging, goede bereikbaarheid en een reeks gunstige vestigingsvoorwaarden maken Breda nog steeds een aantrekkelijke stad voor onder andere Beneluxeerders.

 

Breda richt zich de komende jaren actief op het gezonder maken van de kantorenmarkt. Kwaliteit is daarbij sleutelwoord. De stad kiest voor het opbouwen van een courante, duurzame en toekomstgerichte kantorenportfolio van bestaande en nieuwe locaties. Groeien in kwaliteit gaat boven toename van kwantiteit.  Ook Breda zet in op het voorkomen en terugdringen van leegstand in de bestaande kantorenvoorraad en niet toekomstbestendige (bestemmings-) plancapaciteit wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Deze aanpak is vastgelegd in de Kantorenvisie 2020, die eind 2011 door de Bredase gemeenteraad werd vastgesteld.

 

Gezamenlijke aanpak met marktpartijen

Evenals elders in Nederland kent ook de Bredase kantorenmarkt knelpunten, zoals een afname van de vraag naar nieuwe kantoorruimte, een te ruime hoeveelheid plancapaciteit en bestemmingsplanruimte en een relatief hoge leegstand van bestaande kantoren. Door samen met marktpartijen en andere partners stevig regie te voeren, wil Breda de locale en regionale kantorenmarkt weer gezond maken en haar kansen optimaal blijven benutten. Dit voorjaar verschijnt een plan van aanpak, waarmee naast de gebleken veerkracht ook slagkracht wordt getoond om de leegstand  van kantoren in Breda te lijf te gaan.

 

Breda levert maatwerk

In de praktijk zal blijken dat Breda maatwerk levert. Ook dit is immers een van de succesfactoren van Breda. Bedrijven als Scania, Kärcher en Fortis Commercial Finance kozen de afgelopen tijd (opnieuw) voor Breda. Naast de harde, zakelijke feiten was ook de dienstverlening een belangrijk aspect in de afwegingen.

Ook kleinschalige initiatieven worden door de gemeente Breda ondersteund. Waar mogelijk wordt de realisering van bedrijfsverzamelgebouwen gestimuleerd, zodat nieuwe concepten optimaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Op bedrijventerreinen daarentegen staan kantoren langer leeg. Daar wordt in nauwe samenwerking met bedrijvenverenigingen het parkmanagement verder geprofessionaliseerd, zodat ook van deze objecten de aantrekkingskracht op de markt wordt vergroot.

 

Positie uitbuiten

Vooralsnog blijft Breda gunstig afsteken in een vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Recente publicaties van onder meer Cushman & Wakefield tonen een stagnatie van de markt in deze steden aan. Antwerpen daarentegen toont een stijgende lijn. Breda combineert door ligging, bereikbaarheid –Fyra/Highspeed trains-, aanwezigheid van bovengemiddeld hoogopgeleide beroepsbevolking, Bourgondische stijl en internationale netwerkactiviteiten als het ware het beste van de zakelijke milieus onder en boven de rivieren. Eén van de beste troeven van de stad is de ontwikkeling van

Via Breda, dat via het netwerk van Europese hogesnelheidstreinen verbonden is met Europese zakencentra. De prognose is 40% van de marktvraag in Breda is gericht op kantoren op centrum- en stationslocaties en nog eens  40% op kantoren langs invalswegen en snelwegen (A16 en A27). Zo’n 20% van de vraag richt zich op kantoren in woonomgevingen en op bedrijventerreinen.

Voor het overgrote deel van de vraag biedt Breda dus uitstekende perspectieven. Die gunstige positie zal met nog meer nadruk uitgedragen worden.  Breda benadrukt het belang van marketing en acquisitie. Onder regie van N.V. BrIM Breda wordt de samenwerking met externe partijen als REWIN, BOM en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) verder versterkt. De gezamenlijke focus ligt vooral op Via Breda. Tegelijkertijd worden projecten als Dinalog, Triple O, en de vorderingen in de herstructurering meer gezamenlijk met partners uitgedragen. Letterlijk en figuurlijk biedt Breda ruimte aan ondernemers!  

 

Meetbaar succes

Bij de zakelijke aanpak hoort vanzelfsprekend het monitoren van doelstellingen. De Bredase Vastgoedmarktmonitor is daarvoor een prima instrument. Actuele prognoses, kennis van de markt, en voldoende flexibiliteit om te anticiperen en tijdig bij te sturen dragen bij aan behoud van Bredase veerkracht. Dit voorjaar brengt Breda weer een vastgoedmarktmonitor uit.

 

Kantorennota Breda 2020: http://www.brimbreda.nl/files/Downloads/Kantorennota_Breda_2020.pdf

Geplaatst op 06-03-2012

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.