Dinalog Campus naar hogere versnelling - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlDinalog Campus naar hogere versnelling

  • Home
  • Nieuws
  • Dinalog Campus naar hogere versnelling
Dinalog Campus naar hogere versnelling

Als thuisstad voor het innovatieprogramma ‘Logistiek & Supply Chains Management’ heeft Breda met het presenteren van het concept Masterplan Dinalog Campus de werkzaamheden in de eerste voorbereidende fase grotendeels afgerond. Dit plan en de recentelijk opgeleverde ‘stedenbouwkundige verkenning en modellen’ vormen de basis onder het voorstel van de  Gemeente Breda om nu samen met de Provincie Noord-Brabant, de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) en Dinalog (Instituut) een stuurgroep te vormen, als wegvoorbereider voor de nieuw te vormen Dinalog Campus organisatie.

De Provincie Noord-Brabant heeft inmiddels ingestemd met het voorstel. Gedeputeerde Economie, mevrouw Lily Jacobs wordt voorzitter van de stuurgroep, waarin de Gemeente Breda EZ-wethouder, de heer Cees Meeuwis afvaardigt. Namens Dinalog treedt de heer Willem Heeren toe. Ook de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), in de persoon van de heer Jan Pelle, maakt deel uit van deze stuurgroep.
Streven is de stuurgroep nog dit voorjaar om te zetten in een nieuwe rechtspersoon, waarbij de verschillende partijen overeenkomstig hun inbreng zeggenschap krijgen. Nadrukkelijk gaat de stuurgroep ook contacten met de markt aan om meer partijen aan de ontwikkeling van de Dinalog Campus te kunnen verbinden.

Tempo
De eerste taken van de stuurgroep worden het formeel vaststellen van het Masterplan Dinalog Campus en het bijbehorende projectplan 2011 met de planning voor de verschillende aanbestedingen en daadwerkelijke opdrachtverstrekking en het voorbereiden van de definitieve organisatie. De Stuurgroep streeft naar start van de eerste bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2012.

“Dat betekent dat we krap een jaar hebben om het concept verder met de markt uit te werken; het programma van eisen scherp te hebben; aanbestedingen te kunnen doen voor ontwerp, constructie en bouw; en tegelijkertijd ook alle ruimtelijke procedures moeten doorlopen. Bovendien moet Dinalog Campus de markt op, want hoe groot wij het maatschappelijk belang van innovatie in de logistieke sector ook vinden, de overheid is slechts bij hoge uitzondering ook vastgoedontwikkelaar. Partijen voor wie dit wel core business is, zijn welkom om hun rol te vervullen binnen het concept, dat vanuit het innovatieprogramma, de overheden én de logistieke sector wordt bewaakt.” Aldus wethouder Cees Meeuwis. 

Nationaal belang
De belangen van Dinalog reiken verder dan die van Gemeente en Provincie. Ook het Rijk onderkent het belang van een sterke impuls aan innovatie in logistiek en supply chain management als instrument om de Nederlandse ambitie, in 2020 Europees marktleider zijn als regisseur van transnationale goederenstromen, te realiseren. West-Brabant is een van Nederlands logistieke ‘hotspots’. Zowel de gemeente Breda als de provincie Noord-Brabant maakten van logistiek een economisch speerpunt. Beide organisaties deden dit ook voor de ‘maintenance’ sector en wezen -bij de competitie om de huisvesting van Dinalog- op de samenhang tussen deze in Brabant sterk aanwezige sectoren. Inmiddels is de samenwerking een feit en heeft het Dutch Institute World Class Maintenance zich bij Dinalog gevestigd.

Kansen verzilveren
“De logistiek en supply chain sector, de Nederlandse kennisinstellingen en de nationale overheid hebben zelf bij monde van de Commissie Van Laarhoven aangegeven dat een open innovatie campus gewenst is om de bijdrage vanuit de logistieke sector aan het bruto nationaal product te kunnen verdrievoudigen in 2020. Tegelijkertijd constateren we dat de sector zelf op dit moment onvoldoende in staat is om zelf de eerste stappen voor de realisatie van deze campus te zetten. We onderzoeken daarom de komende maanden of en hoe we in staat zijn de Nederlandse logistiek een zet in de rug te geven. Daarbij staat het maatschappelijk rendement voor ons centraal en zullen we de sector aanspreken op haar eigen verantwoordelijkheid. Deze kans moeten we samen proberen te verzilveren. Breda heeft veel voorwerk verricht. Nu gaan we de komende maanden gezamenlijk doorpakken. Snelheid is daarbij geboden, want wie snel is heeft kansen, wie afwacht het nakijken.” Zo onderschrijft de Noord-Brabantse gedeputeerde voor economie, mevrouw Lily Jacobs de inzet van de provincie voor de komende maanden.
 
Stevige uitgangspositie en gunstig perspectief
Eerder zegden gemeente en provincie gezamenlijk ruim €10 miljoen toe om te participeren in de uitvoering van het innovatieprogramma Logistiek & Supply Chain Management. Het Rijk startte met een bijdrage van €25 miljoen voor de periode tot 2013.
Dinalog, zoals het programma inmiddels heet, ligt goed op schema. Het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) staat op de kaart en bedrijfsleven en universiteiten participeren in tientallen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Vanaf het begin is stevig ingezet op samenwerking met de totale onderwijskolom en met het MKB. Ook in dit opzicht beginnen de inspanningen uit de eerste periode hun vruchten af te werpen. Vooruitlopend op de fysieke campusontwikkeling hebben verschillende organisaties zich al in het gebouw van Dinalog gevestigd.
Vorige week werd bekend dat twee grote logistieke dienstverleners, Jan de Rijk Logistics en DHL Supply Chain, een aantal supply chain specialisten bij Dinalog huisvesten.
Cees Meeuwis: “Het lijkt erop dat we dit mogen interpreteren als gunstige voorboden voor Dinalog Campus. We moeten het ijzer smeden wanneer het heet is, dus nogmaals, we gaan samen meer tempo maken.”

Geplaatst op 07-02-2011

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.