Handelsmissie naar China werpt vruchten af  - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlHandelsmissie naar China werpt vruchten af

  • Home
  • Nieuws
  • Handelsmissie naar China werpt vruchten af
Handelsmissie naar China werpt vruchten af

Handelsmissie Zuidwest Nederland naar China werpt vruchten af

Water en logistiek centraal in handelscontacten

 

De handelsmissie uit Zuidwest Nederland heeft een bezoek aan China succesvol afgerond. De contacten en samenwerking zijn verder geïntensiveerd. De ondernemers kijken positief terug op de handelscontacten die op korte en lange termijn tot concrete resultaten leiden. Doordat de overheid, het onderwijs en het waterbeheer in de handelsdelegatie vertegenwoordigd waren, werden deuren geopend tot het aangaan van deze succesvolle handelscontacten. Water en logistiek zijn centrale thema’s in de verdere samenwerking, zo vonden zowel de Chinese partners als deelnemers uit Zuidwest Nederland. Vooral ook omdat beide elementen een belangrijke rol spelen in de huidige ontwikkeling in China, accenten die goed aansluiten op wat Zuidwest Nederland in huis heeft.

 

Afgelopen week heeft een handelsdelegatie van Zuid West Nederland een bezoek gebracht aan China. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en ondernemers uit West Brabant en Zeeland. De delegatie stond onder leiding van de burgemeester van Breda, Peter van der Velden. Voor het eerst maakten ook vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, de gemeente Goes, Hogeschool Zeeland, Zeeland Seaports en het waterschap Brabantse Delta deel uit van de handelsmissie.
De delegatie heeft een bezoek gebracht aan de steden Sjanghai, Yangzhou en Nanjing en stond in het teken van de samenwerking tussen Zuid West Nederland en de stad Yangzhou, waarbij afspraken gemaakt zijn om elkaar wederzijds te  ondersteunen op het gebied van economie, onderwijs en waterbeheer.

 

De delegatie heeft zich uitgebreid laten informeren over de economische situatie in China en heeft dat ook met eigen ogen gezien en ervaren.

Belangrijke onderdelen van het programma waren dit jaar het officieel ondertekenen van de overeenkomst tussen de twee regio’s waarbij is vastgelegd dat ze elkaar verder zullen ondersteunen en het ondertekenen van een overeenkomst tussen de Kamer van Koophandel Zuid West Nederland en de CCPIT (de Kamer van koophandel van Yangzhou ) om samen te werken. Laatst genoemde overeenkomst is uitzonderlijk, gezien het hier om een private Chinese partij gaat.

 

Tijdens het bezoek is burgemeester Peter van der Velden benoemd tot ereburger van de stad Yangzhou.

De delegatie kijkt tevreden terug op het bezoek. Er is uitgebreid gesproken met de lokale overheid en samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij ( BOM ) met de provinciale overheid van de provincie Jiangsu en het Consulaat in Shanghai. De  banden zijn verder aangehaald en de afspraken zijn geconcretiseerd om tot een duurzame samenwerking te komen. Er zijn ook nadere afspraken gemaakt om tot een verdere versterking te komen van de Chinadesk bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland die vorig jaar in Breda is geopend.


 

Het resultaat is dat ca 50% van de gesprekken leads hebben opgeleverd, die door de ondernemers opgevolgd moeten worden. Dit programma was georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de NBSO te Nanjing (Netherlands Business Support Organisation). Er zijn diverse serieuze contacten met Chinese bedrijven gelegd.

 

De vertegenwoordigers van onderwijs en waterschap hebben ook concretere afspraken gemaakt op welke gebieden ze verder kunnen samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om geautomatiseerd waterbeheer, baggeren, behoud van cultureel erfgoed en waterzuivering. En op onderwijsgebied betreft het joint programmes, studenten uitwisselingen en kennisdeling.

Door de Chinese gesprekspartners is Zuid West Nederland uitgenodigd om later dit jaar vertegenwoordigers te sturen naar het Wereld Water Steden Congres dat te Yangzhou wordt gehouden en naar het Wereld Congres Logistiek dat te Nanjing wordt gehouden.

 

De delegatie heeft het bezoek ook gebruikt om nadere afspraken te maken voor 2010, wanneer in Sjanghai de Wereldtentoonstelling wordt gehouden. Gekeken wordt op welke wijze Zuidwest Nederland betekenis kan hebben op de invulling van de verschillende initiatieven die momenteel vanuit Nederland in voorbereiding zijn. Tevens is afgesproken dat de viering van het Chinese Nieuwjaar in 2010 op 10 februari in Breda plaats zal vinden. Deze bijeenkomst zal samen met de BOM en de grote steden in Brabant worden georganiseerd.

 

De vertegenwoordigers van de provincie Zeeland hebben hun counterparts van Yangzhou uitgenodigd om in 2009 een tegenbezoek aan de regio Zuid West Nederland te brengen, waarbij dan vooral de provincie Zeeland bezocht zal worden.

De Kamer van Koophandel gaat een uitwisselingsprogramma beginnen met hun Chinese partner en gaat in samenwerking met de China Business Association een activiteitenprogramma opstellen voor het bedrijfsleven in Zuidwest Nederland.

De handelsdelegatie is van mening dat water en logistiek de centrale thema’s zijn. Daarbij is nogmaals aangetoond hoe belangrijk het is om als overheid, onderwijs en ondernemers nauw samen te werken.

 

Breda, 24 april 2009

Geplaatst op 06-05-2009

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.