Herstructeringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlHerstructeringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen

  • Home
  • Nieuws
  • Herstructeringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen
Herstructeringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen

Vandaag ondertekenden Gemeente Breda, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij (BHB) een samenwerkingsovereenkomst voor een herstructureringsfonds om de verouderde bedrijventerreinen De Emer, Hintelaken en De Krogten aan te pakken. In het fonds zit € 7 miljoen, waarvan de gemeente de ene helft voor haar rekening neemt en de BHB de andere helft. Leegstaande panden en braakliggende terreinen worden aangekocht, gesloopt en als nieuwe, bouwrijpe kavels aangeboden.

Wethouder Meeuwis van Economische Zaken: ‘Dit fonds draagt er toe bij dat we de komende jaren de verouderde terreinen aan kunnen pakken en als nieuwe, bouwrijpe kavels gaan aanbieden. We maken de bedrijfsterreinen geschikt voor nieuwe investeringen. Daarmee scheppen we de ruimte voor  succesvol en innovatief ondernemerschap in Breda. Belangrijk, want zo versterken we de economische positie van de stad’.

Gemeente, BOM en BHB hebben gezamenlijk een masterplan opgesteld waarin de projecten staan die via het nieuwe fonds worden gefinancierd.  Zo krijgt bijvoorbeeld het bedrijventerrein Emer-Noord  een directe aansluiting op de Noordelijke Rondweg door de Rudonk naar de Noordelijke Rondweg te verlengen. Daarmee wordt Emer-Noord een stuk aantrekkelijker voor veel nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Als alles naar verwachting verloopt starten de werkzaamheden begin 2012. Verder wordt ruimtelijk rekening gehouden om op termijn een ongelijkvloerse kruising te realiseren.
Stuhlemeijerput (zuidoost Emer-Noord) wordt nu bouwrijp gemaakt en in de loop van 2012 worden de opstallen op het Hollemanterrein (zuidwest Emer-Noord) gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt en in de vorm van nieuwe kavels aangeboden.

De komende jaren verleggen Gemeente, BOM en BHB het accent naar herontwikkeling om nieuwe kavels uit te kunnen geven die voldoen aan de eisen die bedrijven tegenwoordig stellen. Daar zijn veel belangen mee gemoeid, die van eigenaren, gebruikers, verenigingen en beleggers.
Het fonds is zogenaamd revolverend. Dat wil zeggen dat de financiële middelen zodanig worden ingezet dat ze binnen een bepaalde tijd weer terugvloeien in het fonds en opnieuw kunnen worden ingezet bij andere herstructureringsprojecten. Aansluitend op de investeringen op bedrijventerrein Emer-Noord wordt het fonds ingezet in het gebied rond de Krouwerlaarhaven en bij voldoende opbrengsten vanuit de verkoop van de grond ook de rest van Emer / Hintelaken en de Krogten.

Ruimte is schaars in Brabant en er is veel vraag naar geschikte bedrijventerreinen. Breda herstructureerde de afgelopen jaren samen met Europa, het Rijk, de provincie en BOM al circa 180 hectare. Daarmee behoort Breda tot de koplopers in Nederland. Accent lag vooral op verbetering van de openbare ruimte, parkeergelegenheid en betere bereikbaarheid.

Geplaatst op 25-08-2011

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.