Tien jaar Economische Barometer Breda: economische transformatie van een stad - Nieuws - BrIM Breda

Nieuws

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlTien jaar Economische Barometer Breda: economische transformatie van een stad

  • Home
  • Nieuws
  • Tien jaar Economische Barometer Breda: economische transformatie van een stad
Tien jaar Economische Barometer Breda: economische transformatie van een stad

Avans Hogeschool, Gemeente Breda en Rabobank Breda hebben op 7 februari bij de Avans Hogeschool de jubileumeditie van tien jaar Economische Barometer Breda gepresenteerd, met dit jaar als thema ‘kenniseconomie’. De Barometer geeft inzicht in de huidige stand en laat zien hoe de Bredase kenniseconomie zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Kennis wordt steeds belangrijker als economische productiefactor. In de eerste tien jaar van de 21e eeuw heeft een transformatie van de Bredase economie plaatsgevonden. Grootschalige ontwikkelingen in onder meer onderwijs, zorg en detailhandel gaan gelijk op met kleinschalige ontwikkelingen, zoals de spectaculaire groei van het vrij ondernemerschap.

Willem-Peter Kriek, directievoorzitter Rabobank Breda, presenteerde de resultaten van de Barometer.
“Breda heeft alle ingrediënten in huis om te kunnen concurreren met andere grote steden. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten we optimaal op elkaar laten aansluiten.

Resultaat barometer
Er is een verschuiving van productiesector naar dienstensector, zowel profit, als non-profit. Met de komst van een groot aantal Benelux-vestigingen (bijvoorbeeld Weight Watchers, Beckers snacks) weet Breda haar internationale positie steeds beter waar te maken. Beleving wordt steeds belangrijker in de economie. Breda, en vooral de binnenstad, weet daarvan te profiteren. Anno 2010 laat de barometer zien dat Breda het dieptepunt van de economische crisis van een jaar geleden gepasseerd is. De aanvankelijk verwachte banencrisis is uitgebleven. Echter, het herstel blijft erg traag gaan en er
blijven twijfels bestaan over de toekomst. Een belangrijke steun in de rug bij het economisch herstel voor Breda is de sterke uitgangspositie van de stad. Deze sterke uitgangspositie heeft ook te maken met het niveau van de kenniseconomie. Breda is steeds meer een stad voor hoogopgeleiden, niet
alleen om te wonen, maar ook om te werken en te studeren. De ontwikkelingen bij het Bredase onderwijs ondersteunen deze trend.

Bredase kenniseconomie
Breda heeft in de afgelopen jaren een transitie gekend van productiestad naar kennisstad. Het opleidingsniveau van de Bredase banen is flink toegenomen. Voorheen werkten veel Bredase hoogopgeleiden buiten de stad; momenteel zijn er meer hoogopgeleiden die in Breda voor hun werk komen, dan er hoogopgeleide Bredanaars zijn die buiten de stad werken. Tegelijkertijd heeft de kennisinfrastructuur een grote ontwikkeling doorgemaakt. De groei van de studenten aan de Bredase hbo-instellingen ligt aanzienlijk boven dat van het gemiddelde van de andere hbo-instellingen in Nederland. Het aantal studierichtingen is uitgebreid en er zijn lectoraten bij gekomen. Op mbo-niveau
manifesteert het ROC West-Brabant zich steeds vaker als kennispartner in Breda en de regio. Aanvullend aan de onderwijsinstellingen hebben zich in Breda kennisclusters ontwikkeld rondom logistiek (Dinalog) en Maintenance (World Class Maintenance).

Innovatie
De kenniseconomie en het stimuleren van de innovativiteit wordt in de toekomst van nog meer belang voor de economische concurrentiepositie van Breda en de regio. Daarbij is een toename van de arbeidsproductiviteit nodig om toekomstig tekort aan arbeid op te kunnen vangen. De Barometer laat zien dat de Bredase kenniseconomie in de toekomst nog meer gestimuleerd kan worden. Kennis is nu vaak nog moeilijk toegankelijk voor bedrijven. Bij bedrijven is er wel het besef dat ze moeten innoveren, maar ze weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor hun vragen over innovatieve veranderingen. Bij een kennisstad mag verwacht worden dat ook het hoogste kennisniveau aanwezig
is; daarvoor moet het onderwijsaanbod in Breda doorgroeien naar een universitair niveau. Het is daarbij dat de aantrekkelijkheid van Breda voor studenten verder wordt versterkt, om uit te kunnen groeien tot een (internationale) studentenstad.
 
Economisch herstel zet door
De Economische Barometer Breda 2011 laat zien dat het economisch herstel in Breda zich doorzet en dat de aanvankelijk verwachte banencrisis is uitgebleven. Tegelijkertijd moet echter geconstateerd worden dat het herstel erg traag gaat en er twijfels blijven bestaan over de toekomst. Het lijkt er eerder
op dat de afnemende groei van de beroepsbevolking gaat leiden tot een krapte op de arbeidsmarkt en daarmee een rem zet op de toekomstige economische groei.
 
Werkloosheid lager
De werkloosheid ligt lager dan een jaar geleden en ook in historisch opzicht is de werkloosheid laag te noemen: in 2004 lag het aantal werklozen in Breda 3.000 personen boven het niveau van eind 2010. Met name in de gezondheids- en welzijnszorg is het aantal banen nog flink toegenomen.

Tekenen van herstel
De conjunctuurgevoelige sectoren bouwnijverheid en de industrie laten een neergaande lijn zien. Het stemmingsbeeld van de Bredase industriële ondernemers voor 2011 is nog weinig optimistisch. Ook de markt van commercieel vastgoed laat een neergaande beweging zien. De leegstand neemt toe en er is steeds vaker sprake van structurele leegstand. Tegelijkertijd lijken er onvoldoende mogelijkheden om nieuwe potentiële gebruikers snel en goed te kunnen bedienen. Tekenen van het economisch herstel zijn de opgaande lijn van het producentenvertrouwen van de Bredase ondernemers en het aantrekken van het vacatureniveau.

Geplaatst op 10-02-2011

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.