Over BrIM - BrIM Breda

Contact gegevens

Postbus 2522
4800 CM BREDA

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA

T1 +31 (0)6 22 97 51 82
T2 +31 (0)6 52 81 37 98
E1 mapa.den.hooglander@breda.nl
E2 ga.lutz@breda.nlOver BrIM

https://www.breda.nl/ondernemen

 

NV BrIM Breda is opgericht in 1959 ter bevordering van Industrievestiging te Breda. BrIM heeft nauwe relaties opgebouwd met relevante afdelingen binnen de gemeente Breda, waaronder het Grondbedrijf.

Daarnaast zijn er nauwe contacten met de overige gemeenten in de regio West-Brabant en met acquisitiepartners NV BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschap) en NV REWIN (Regionale OntwikkelingsMaatschappij, ontstaan als Regionaal Werkgelegenheidsinstituut).

 

BrIM activiteiten

Kerntaken

  1. Acquisitie en Verkoop & Bemiddeling
  2. Promotie & Marketing
  3. Relatiebeheer & Accountmanagement

Doel

Het behouden en creëren van werkgelegenheid voor gemeente Breda en de regio door:

  1. Het versterken van de economische structuur met nieuwe (internationale) bedrijven
  2. Het factiliteren van bestaande bedrijven op verschillende vlakken waardoor het bedrijf in Breda kan blijven functioneren (bijv. uitbreidingsmogelijkheden, verbouwingen, aanpassing(en) bestemmingsplan)

Subdoelen

-    Zorgvuldig ruimtegebruik

-    Bevorderen van investeringen

-    Beperken leegstand

-    Verkoop van gronden/panden van de gemeente Breda (Vastgoed

     Ontwikkeling) en BrIM

-    Beperken uitkeringsgerechtigden

 

Kernactiviteiten

De NV BrIM Breda kent de volgende vier kernactiviteiten:

  • Verkoop en (her)uitgifte van bedrijventerrein kavels in Breda
  • Acquisitie van nieuwe economische functies voor Breda
  • Promotie van Breda als strategisch sterk gesitueerde vestigingsplaats voor (inter)nationale bedrijven
  • Relatiebeheer: opbouwen en onderhouden van duurzaam relatiebeheer

Verkoop en (her)uitgifte

NV BrIM Breda draagt zorg voor het tot stand komen van de verkooptransactie van bedrijventerrein. Hierbij hoort ook het ondersteunen van de klant bij het begeleiden van het gehele administratieve traject zoals verschillende vergunningstrajecten.

Acquisitie

Door netwerken, signaleren, analyseren en vastleggen van ontwikkelingen en trends op de bedrijfsmatige onroerend goed markt, wordt door NV BrIM Breda nadrukkelijk vinger aan de pols gehouden wat betreft acquisitiekansen. Door samenwerking met intermediairs als BOM, REWIN, vastgoedprofessionals en adviesbureaus worden potentiële kandidaten actief benaderd en begeleid, uiteraard met als doel nieuwe bedrijven, en daarmee nieuwe werk gelegenheid voor Breda binnen te halen.

Promotie

Om Breda als aantrekkelijke (inter)nationale vestigingsplaats op de kaart te zetten, worden door de NV BrIM Breda diverse vormen van promotie toegepast zoals het organiseren van evenementen, multimediaal adverteren, deelname aan beurzen en mede organiseren van handelsdelegaties, fact finding trips en investment seminars.

Relatiebeheer

Het contact blijven onderhouden met de klanten geschiedt in samenwerking met de accountmanagers (bedrijfscontact functionarissen) van afdeling Economie, directie Ontwikkeling.
Vanuit de NV BrIM Breda wordt aan relatiebeheer invulling gegeven door met name internationale vestigers als ‘ambassadeurs’ voor de promotie van Breda in te zetten. Daarnaast is het van belang de reeds gevestigde groeibedrijven te volgen in hun huisvestingsbehoeften. In de loop der jaren is door de inzet van automatisering een professionelere werkwijze ingevoerd ter ondersteuning van de kernactiviteiten. Wat betreft procesmanagement voorziet NV BrIM Breda in een klantgerichte ondersteuning en begeleiding van bedrijven bij de invulling van hun huisvestingbehoefte in Breda. Hierbij wordt gestreefd naar het realiseren van één centrale loketfunctie voor potentiële vestigingskandidaten, en daarbij te zorgen voor het aansturen en begeleiden van de door te lopen procedures en vergunningtrajecten.
Via de website van NV BrIM Breda is het recentelijk mogelijk om direct toegang te krijgen tot het actuele aanbod van kantoor- en bedrijfsruimtes in Breda. Deze databank is rechtstreeks gekoppeld aan de verschillende databases van de belangrijkste makelaars in Breda.

Unieke positie NV BrIM Breda

Breda heeft de ambitie om zich internationaal te profileren als zakelijk centrum van de Benelux, logistieke kennisstad en als stad van de beeldcultuur: Breda dé creatieve hotspot van Nederland en ver daarbuiten.
Daarnaast wil ze groeien door een versterking van haar economische structuur. Als belangrijk onderdeel hiervan, dient de gemeentelijke organisatie zich in te spannen om buitenlandse bedrijven naar de stad te halen.
Dit vraagt van de gemeente capaciteit en inzet, waarbij er door de gemeente Breda voor is gekozen hierbij NV BrIM Breda als instrument in te zetten.

Herkenbaarheid in de markt

NV BrIM Breda is 56 jaar geleden opgericht. Recent marktonderzoek leert dat als gevolg van jarenlange inspanningen NV BrIM Breda een goede naam heeft opgebouwd bij het Bredase bedrijfsleven als het gaat om acquisitie en begeleiden van nieuwe vestigers in Breda. Door het bedrijfsleven wordt aangegeven dat NV BrIM Breda een absolute meerwaarde is voor Breda.
NV BrIM Breda is beoordeeld als flexibel, meedenkend, accuraat, efficiënt en klantgericht.

NV Structuur

NV BrIM Breda kent een NV-structuur en kan hierdoor als een zelfstandige privaatrechtelijke entiteit flexibel en op een meer ondernemersgerichte wijze opereren. Daarbij heeft NV BrIM Breda een intermediaire rol tussen de gemeente Breda en het bedrijfsleven, en is zij dé uitvoeringsorganisatie op het vlak van acquisitie van bedrijven en promotie en relatiebeheer.
Tenslotte voorziet de NV structuur in een Raad van Commissarissen, die in staat is de directie en de uitvoeringsorganisatie op een professionele marktgerichte manier te adviseren.

Aandeelhouder

NV BrIM Breda legt verantwoording af aan haar aandeelhouder. Sinds 1 januari 2014 is gemeente Breda 100% aandeelhouder.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft primair een toezichthoudende taak op de directie en daarnaast een adviserende rol. De Raad van Commissarissen bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente (wethouder Economische Zaken). Daarnaast zijn er drie externe commissarissen met een juridisch, financieel en algemeen management specialisme.

venster sluiten

Pagina doorsturen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In consequat leo vitae dui.

Velden met een * zijn verplicht.

venster sluiten

Pagina doorsturen

De pagina is succesvol doorgestuurd.